ODDÍLY

Sport pro všechny - rodiče a děti

V letošním roce cvičení navštěvuje 31 párů rodičů s dětmi od 3 do 6 let. Děti cvičí s pomocí a pod dohledem rodičů. Po krátké rozcvičce následuje manipulační cvičení s míči, hadrovými míčky, kuželkami, švihadly formou her a soutěží. Velmi oblíbené je i cvičení na nářadí, lavičky, švédská bednička, malá kladina, žebřiny a žíněnky. Děti jsou při cvičení velice aktivní a šikovné. Bezpečnost dětí zajišťují nejen cvičitelky, ale i rodiče. Závěr cvičení tvoří pohybové dětské hry nebo relaxační cvičení s padákem. Součástí cvičení je mikulášská besídka, vánoční zdobení stromků ve Vejsplaších a červnový táborák s opékáním buřtíků opět ve Vejsplaších. Do cvičení chodí s dětmi nejen maminky, babičky, ale i tatínkové. Cvičební rok začíná koncem září a končí v červnu. Přihlašuje se přímo ve cvičení u cvičitelky.
Cvičitelky Marta Hrušková, Jana Tryznová.

Kontakty

Jana Trýznová

  • tel.: 721 236 385

Cvičení

Rodiče a děti cvičí každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod